Etiketler


Verileri azalan yada artan sıralamak için kullandığımız “ORDER BY” kalıbının çok fazla bilinmeyen bir kullanım şeklide, “Order by {sutun_indisi}” dir.
Örneğin ;

Select MUSTERI_ADI , MUSTERI_SOYADI , MUSTERI_ADRES, MUSTERI_KAYIT_TARIHI FROM MUSTERI ORDER BY MUSTERI_KAYIT_TARIHI asc ;

ile sorgu sonucu dönen veriyi kendi içinde MUSTERI_KAYIT_TARIHI ine göre eskiden yeniye göre (artan) sıralama işlemini gerçekleştiririz.

Alternatif olarak bu sorguyu “ORDER BY {sutun_indisi} ” şeklinde de kullanabiliriz. MUSTERI_KAYIT_TARIHI 4. sıradaki sutun olduğu için “ORDER BY 4” ile aynı sonucu daha az kod yazarak elde ederiz.

Select MUSTERI_ADI , MUSTERI_SOYADI , MUSTERI_ADRES, MUSTERI_KAYIT_TARIHI FROM MUSTERI ORDER BY 4 asc ;


Ayrıca ” ORDER BY ” kalıbının sonuna “NULLS FIRST” yada “NULLS LAST” ekleyip, NULL değerlerin sıralamanın başında mı sonunda mı gösterileceğine de karar verebiliriz.


Select MUSTERI_ADI , MUSTERI_SOYADI , MUSTERI_ADRES, MUSTERI_KAYIT_TARIHI FROM MUSTERI ORDER BY 4 asc NULLS LAST ;

NOT : (KULLANIM TAVSİYESİ) ORDER BY {sutun_indisi} yapısı pratikte hızlı kod yazma açısından her ne kadar faydalı olursa olsun, projelerinizde herzaman sutun indisi yerine sutun adını tercih etmelisiniz. Aksi taktirde sorgunuzda yapacağınız bir değişiklil, sutun kaymalarına yol açabilir. Bu da özellikle büyük projelerde bakımı zorlaştırmanın yanında, kontrol edilmeyen hatalı sonuçların dönmesine sebep verebilir.