Etiketler

, ,


[İleri Property Kullanımı / Private – Friend – Protected – Protected Friend / Get – Set Blokları]

Property” leri kullanımınıza bağlı olarak read-only ya da write-only tanımlayabilirsiniz. Fakat bu tanımlamalar belli durulmada size yetmeyebilir. Örneğin tanımlandığı sınıf dışında read-only gibi davranmasını istediğiniz bir property e ihtiyaç duyabilirsiniz. Yada sadece tanımlandığı ve kendisinden türetilen sınıflarda read-write özelliğine sahip olsun isteyebilirsiniz.

Bu durumda Property nizin get ve set bloklarının “accessor“ tiplerini Private – Protected – Protected – Friend olarak düzenleyebilirsiniz. Vb.Net de eğer herhangi bir bildirimde bulunmazsanız, varsayılan olarak Public gelecektir. C#’da da Private olarak kabul edilir.


Public Property Transaction() As DbTransaction
Get
Return _transaction
End Get
Private Set(ByVal value As DbTransaction)
_transaction = value
End Set
End Property

Tanımlandığı sınıf dışından set bloğu kullanılmak istenirse ;

'Set' accessor of property 'Transaction' is not accessible.

hatası alınacaktır.