Etiketler

, , ,


Yazılım Standartları | CLS – Common Language Specification

Derler ya “anlatabildiğim senin anlayabildiğin kadarıdır.

Her insan büyük birer derleyicidir. Kendisiyle etkileşimde olan her şeyi büyük bir ustalıkla yorumlarlar. Bugün konuşmak ve anlaşabilmek adına bir şeyler karalayacağım. Amacım anlaşabilmek başlığı altında CLS olarak tabir edilen Common Language Specification(Ortak Dil Tanımları) nı irdelemek, ve özellikle .net ile yazılım geliştirenler için derleyicinin verdiği

Name is not CLS-compliant

uyarısından daha öte ve hassas bir konu olduğunu vurgulayabilmektir. Anlaşabilmek için öncelikle birimler arasında uyum olmalıdır. Uyum için ortak standartlar şarttır. İki tarafta bu standartlara uygun olarak davranmalıdır. Bu sayede birimler birbirlerini tanır ve yorumlar.

ClsProgramlamada da yazdığınız kodun farklı programlama dilleriyle geliştirilen uygulamalarda da kullanabilir olması istiyorsanız, ortak dil tanımlamalarına uyumlu ( Common Language Specification (CLS)-Compliant ) yazılım geliştirmeniz gerekmektedir. CLS uyumlu geliştirdiğiniz kodlar, CLS desteği olan dillerde yorumlanabilir. CLS uyumlu derleyicilerde derlenebilir.

cls - etkilesimCLS’nin amacı, hangi programlama diliyle geliştirilmiş olursa olsun nesnelerin birbirleriyle tam olarak etkileşimi sağlayabilmektir. Bunu sağlayabilmek için de, hem geliştirilen nesnelere hem de onları yorumlayan derleyicilere bir takım ortak tanımlalar dayatır. Çünkü hem nesnelerin CLS standartlarına uyuyor hem de programlama dili derleyicilerinin bu standartları yorumlayabiliyor olması, tam bir etkileşim için olmazsa olmaz gerekliliktir.

CLS kurallarına bağlı kalan ve sadece CLS tanımlamalarını kullanan bileşenlere, CLS-uyumlu bilişen (CLS-Compliant Component) , CLS desteği veren derleyicilere CLS uyumlu derleyici denir.

Bu tanımlara bağlı kalarak .net de geliştirdiğiniz bir sınıfın diğer. net dillerinde de yorumlanabilir olmasını garanti edilir. Çünkü .net derleyicileri CLS uyumlu derleyicilerdir. Bu sayede uygulamamız vb.net ya da C# da geliştiriliyor olursa olsun herhangi bir dille geliştirilmiş bir .net assembly sini referans edilip, kullanılabilir.

Uygulamanızın, evrensel yazılım geliştirme standartlarına bağlı kalarak geliştirmek istiyorsanız, derleyicinin verdiği tüm uyarılara sadece uyarı olarak bakmayınız.