Etiketler

, , , ,


Sistem Tablolarını Kullanarak SP ve Fonksiyon Tanımları İçinde Kelime Arama

SP ve Fonksiyon gövdeleri içinde herhangi bir kelimeyi aramak için aşağıdaki script’leri kullanabilirsiniz.

SELECT *
FROM  INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES(NOLOCK)
WHERE  ROUTINE_DEFINITION LIKE '% %'

SELECT SCHEMA_NAME(o.schema_id) AS sp_schema
   , OBJECT_NAME(a.[object_id]) AS sp_name
   , a.definition AS sp_body
FROM  sys.all_sql_modules (NOLOCK) a
   , sys.objects (NOLOCK) o
WHERE  o.[object_id] = a.[object_id]
    AND ( a.definition LIKE '% %' )

İki scriptde doğal olarak  sys.objects$ tablosundan sorgulama yapıyor.