Etiketler

, , , ,


Proje Yönetimi | Ekibi Tanımak | Yazılımcının Karakteri ve Karakterin Doğası

Proje Yönetimi | Ekibin UyumuProje yönetimi zor zanaattır. Özellikle de yazılım projerinde. Takip edilmesi gereken bir çok ana dalın yanında, yazılım projelerininde çok daha hassas kriterler vardır.  Ama içlerinde en zoru insan kaynağının temin edilmesi ve ekibin yönetilmesidir. Çünkü yazılımcının seçimi zordur, değerlendirmesi zordur, idare edilmesi çok daha zordur.  Yazılımın standatları olsa da, yazılımcının bir standartı  yoktur.

Yazılımcının çeşitliliği varıdr. Karakter çeşitliliği… Bu karakter çeşitliliğini üç ana cizgi de Tecrübe / Disiplin / Enerji  ele almamız gerekir. Ve bu ana hatların kobinasyonları kadar çeşitlilik üretebiliriz.  Başka bir değişle, yazılımcı bu ana hatların uçlarına gittikçe ve sahipliklerini arttırdıkça farklılaşır.

Bilge  (Tecrübe) : Eğer sadece Tecrübesi var ise, Bilge’dir. Derin bir bilgisi ve engin bir tecrübesi vardır. Zaman ve yaşanmışlarla elde edilen bir olgudur. Fakat herhangi bir şey yapma ve birşeyleri değiştirme arzusunda değildir.  Soruların cevaplarını bilir. Bilge Nasıl bir yazılım yapılacağını, daha az problem ve riskle nasıl iyi çözümler üretilebileceğini bilir. Düşünür, konuşur ama üretmez!

Bireysel iş çıkartması zayıftır. Kişisel performansı düşük gözükse de danışman ve yönlendiren kişi konumlarında çok faydalıdır. Tecrübesi ve öngörüsüyle, çok büyük iş gücü kayıplarının önüne geçer, projelerin başarıyla tamamlanması noktasında gereklidir.

Bürokrat (Disiplin) : Sadece disipline sahip olan karakterdir.  Sabit ve rasyoneldir. Prosedüreldir. Sisteme bağlıdır. Fakat yaratıcı enerjisi ve tecrübesi ve dolayısıyla da üretkendiliği yoktur.Disiplin + Enerji

Tek başına iş çıkartamaz. Denetleyici rollerde verimlidir. Devredilebilirlik ve standartizasyon çalışmalarında yararlıdır. Kuralları denetler ve kurallara uyar. Özenlidir ve dokümantasyonu kuvvetlidir.

Kendi başına organizedir.  Ana hatlara ve kurallara her zaman kolaylıkla odaklanırlar.

Gürültücü (Enerji) : Sadece enerjisi varıdr.  Yerinde duramaz. Ama bilgi ve tecrübesi olmadığı için her ne kadar çokca efor sarfetse da başarılı işler üretemez.

GürültücüNeşelidir, ekibine neşe ve enerji verir.  Yaratıcıdır.

Bu üç ana karakteristik özelliğin kombinasyonlarıyla da farklı karakter ve özellikte yazılımcılar ortaya çıkar.

Ölü (Hiç) : Ne tecrübesi, ne enerjisi ne de disiplini olmayan kişilere denir. Hiç bir işe yaramazlar ama hem işi hem de ekibi yavaşlatırlar.

YaratıcıYaratıcı (Tecrübe + Disiplin + Enerji) : Hem tecrübesi hem disiplini hem de enerjisi olan karakterdir. Yazılımcının zirvesidir.  Üç ana hattında birleşimidir. Çok üretken, yaratıcı ve başarılıdır. Hem nasıl yapılacağını hem de ne yapacağını bilir. Enerjisi ve disipliniyle tüm görevleri en üst seviye de tamamlarlar. Hata riskleri düşüktür. Görülmeyeni görür, düşünülmeyeni düşünürler. Yeni ürün ortaya koyabilirler. Tek başlarına tamdırlar. Tek başlarına ekiptirler.

Gayretli (Disiplin + Enerji): Enerjisi ve disiplini olan karakterdir. Birşeyler yapmak için enerjisi ve gayreti herzaman vardır.  Ama tecrübeleri olmadığı için gereksiz hatalar ve kötü tercihler yaparlar.  Kusursuz işler çıkartamasalarda, iş çıkartabilirler. Çalışkanlardır.  Doğru yönlendirildiklerine, çok faydalıdırlar.

Yapıcı (Disiplin + Tecrübe) : Tecrübe ve disiplini olan karakterdir.  Söylenen her işi yaparlar. Disiplin ve tecrübleri ile yaptıkları işte başarılıdırlar. Fakat enerjileri olmadığı için yaratıcılıkları azdır. Yeni birşey çıkartmaları beklenmemelidir.

Artist (Tecrübe + Enerji) : Ernerji ve tecrübesi olan karakterdir. Bilgeliğini iş yapmaktan ziyade hava atmak için kullanır. Disiplini olmadığı için tutarsız ve tahmin edilemezdir. İyi çözümler üretirler. Yaratıcıdırlar fakat bitiricilik konusunda iyice denetlenmeleri gerekir.

Özetle,

Proje YönetimiEnerji yaratmak , disiplin yapmak , tecrübe de bilmek demektir  (Enerji = Yaratmak, Disiplin = Yapmak, Tecrübe = Bilgi).

Ne ne yaratttığınızı bilmediğinizde, ne ne yaptığınız bilmediğinizde, ne bildiğinizi yapmadığınızda, ne ne yaratmaya çalıştığınızı bilmediğinizde … tam olamazsınız.


Bu yazı ile ilgili olarak Kariyer Gelişim Süreciyazı serisini okumanızı öneririm.

https://dervisali.wordpress.com/category/kariyer-gelisim-sureci/